Algemene voorwaarden


Algemene kopersinformatie voor verkoop op afstand en elektronische verkoop, inclusief algemene handelsvoorwaarden
BeLa & Co GmbH - www.watch-shop.com/www.zeitlounge.com 
 
1. toepassingsgebied
2. contractuele partner
3. klantenservice tijden 
4. sluiting van het contract/correctie van invoerfouten
5. prijzen en verzendkosten
6. betalingswijzen
7. levering, leveringsvoorwaarden
8. transportschade 
9. opslag van de tekst van het contract
10. recht van uitwisseling
11. garantie/waarborg
12. opmerking over het verwijderen van batterijen
13. slotbepalingen
 
1. toepassingsgebied
Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en onze klanten in de online shop www.watch-shop.com/www.zeitlounge.com , tenzij anders overeengekomen of wettelijk voorgeschreven.
 
2. overeenkomstsluitende partij
De verkoopovereenkomst is gesloten met BeLa & Co GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Gunter Beck, Mönchelsstraße 39, 99867 Gotha.
 
3. uren klantenservice
U kunt de klantenservice bereiken voor klachten, bezwaren, vragen en advies:
Maandag tot vrijdag, van 11.00 tot 19.00 uur onder
Telefoon: +49 (0)3621 8810150
Fax: +49 (0)3621 8810159
E-mail: service@zeitlounge.com 
 
4 Sluiting van het contract
De productafbeeldingen in de online shop vormen een uitnodiging om een koopaanbod te doen. Afzonderlijke producten kunnen in de winkelwagen worden geplaatst door te klikken op de knop "Winkelwagen". De inhoud van het winkelwagentje kan op elk moment worden bekeken door te klikken op de knop "Winkelwagen"; de producten in het winkelwagentje kunnen op elk moment worden verwijderd door te klikken op de knop "Verwijderen".  Door de persoonlijke gegevens in te voeren en in de laatste stap van het bestelproces op de knop "Kopen" te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst voor de goederen in het winkelmandje. 
 
De ontvangst van de bestelling wordt onmiddellijk na verzending per e-mail bevestigd. Dit houdt geen aanvaarding van het contract in. In plaats daarvan wordt het contract aanvaard door verzending van een orderbevestiging per e-mail of door levering van de goederen binnen vijf dagen. Als u de orderbevestiging of de levering van goederen niet binnen vijf dagen ontvangt, bent u niet langer aan uw bestelling gebonden. Invoerfouten kunnen vóór de definitieve indiening van de offerte worden opgespoord door het overzicht van de samenvattende bestelling te controleren en te corrigeren na het indrukken van de "Terug"-toets van de browser op de vorige pagina.
 
5. prijzen en verzendkosten
De prijzen op de productpagina's zijn definitieve prijzen. Zij omvatten de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijscomponenten.
De verzendkosten zijn voor uw rekening. Het exacte bedrag van de gemaakte kosten wordt weergegeven tijdens het bestelproces en kan worden gelezen onder de link "Verzendkosten" in de tabel met verzendkosten.
Voor leveringen buiten de EU kunnen extra douanerechten en belastingen van toepassing zijn. Zie voor details:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm 
Gedetailleerde informatie over omzetbelasting bij invoer is te vinden op:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informatie over de invoerregels voor Zwitserland vindt u op:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do  
 
6. betalingsmethoden
U heeft de volgende betalingsmogelijkheden:
- Overschrijving
- kredietkaart
- automatische incasso
- PayPal
- Factuur
- Contante betaling of betaling per kaart bij afhaling in de winkel
 
Voor de betalingsmethoden "bankoverschrijving", "overschrijving via PayPal" is de betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd. Na ontvangst van de aankoopprijs worden de artikelen aan de klant geleverd.
Als u betaalt via PayPal, creditcard of automatische incasso, wordt uw rekening gedebiteerd bij voltooiing van de bestelling.
Levering van goederen op rekening is alleen mogelijk indien de waarde van de goederen tussen € 50,00 en € 500,00 ligt en het afleveradres binnen Duitsland ligt. Het factuurbedrag is verschuldigd binnen 30 dagen. Bij levering van goederen op rekening behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat de goederen volledig zijn betaald. 
Bij contante betaling worden de goederen in onze winkel overhandigd.
7. levering, leveringsvoorwaarden
De levering geschiedt per post naar het door u opgegeven afleveradres.
Voor de levertijd wordt verwezen naar de informatie bij het desbetreffende product.
Kosten en lasten die bovenop de leveringskosten ontstaan doordat de klant ons een onjuist leveringsadres meedeelt of doordat de geleverde goederen worden teruggezonden omdat de klant ze niet in ontvangst neemt of de gestorte goederen niet afhaalt, zijn voor rekening van de klant.
 
8. transportschade
Als een artikel aan u wordt geleverd dat duidelijke transportschade heeft, dient u dit onmiddellijk te reclameren bij het leveringsbedrijf en ons hiervan op de hoogte te stellen. Als u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten, het maakt het voor ons alleen gemakkelijker om eventuele claims tegen de vervoerder af te dwingen.
 
9. opslag van de tekst van het contract
Wij slaan de bestelgegevens en de tekst van het contract op. Met de afdrukfunctie van uw browser kunt u de tekst zelf opslaan. U kunt de algemene voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Na afronding van de bestelling worden de bestelgegevens en de AV inclusief de annuleringsvoorwaarden en het annuleringsformulier per e-mail toegezonden. 
 
10. recht van uitwisseling
Naast het wettelijke herroepingsrecht bestaat er een verlengd herroepingsrecht van 100 dagen, dat het wettelijke herroepingsrecht onverlet laat. U kunt goederen binnen deze periode aan ons retourneren. Wij kunnen alleen ongebruikte artikelen accepteren. Zorg ervoor dat u geen etiketten verwijdert of artikelen bevuilt. De goederen mogen geen gebruikssporen vertonen. Ondanks het uitgebreide retourrecht is het openstaande bedrag bij betaling op rekening uiterlijk na 30 dagen opeisbaar. 
Als u een artikel binnen de 100 dagen retourneert op grond van het retourrecht, wordt het betaalde aankoopbedrag gecrediteerd op uw klantenrekening. Dit kan worden verrekend met uw volgende aankoop in onze winkel. Een contante betaling van het bedrag is niet mogelijk.
 
11 Garantie
De garantie wordt verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor alle bij ons gekochte horloges geven wij 2 of 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten zoals hieronder beschreven: 
Defecten bestaande uit fabricagefouten worden na goede vaststelling door onze technische dienst kosteloos vervangen. Uitgesloten van garantie zijn gebreken die het gevolg zijn van ongevallen, oneigenlijk gebruik (stoten, schokken, slaan). Het overleggen van de aankoopbon is vereist om aanspraak te maken op garantie. 
De borg is:
BeLa & Co GmbH, Mönchelsstraße 39, 99867 Gotha, Duitsland.
Uw garantierechten tegen ons worden hierdoor niet beperkt. Daarom kunt u bij gebreken aan het artikel te allen tijde bij ons aankloppen, ongeacht de aanspraak op garantie in het kader van de wettelijke garantiebepalingen.
 
12. opmerking over het verwijderen van batterijen
In verband met de verkoop van batterijen of oplaadbare accu's of met de levering van apparaten die batterijen of oplaadbare accu's bevatten, zijn wij overeenkomstig de Batterijwet verplicht u over het volgende te informeren:
 
Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, omdat ze schadelijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu kunnen schaden als ze niet correct worden opgeslagen of weggegooid. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt batterijen na gebruik bij ons inleveren of gratis inleveren bij de detailhandel of gemeentelijke inzamelpunten. In detailhandelszaken is de teruggave van gebruikte batterijen beperkt tot de gebruikelijke hoeveelheden voor eindgebruikers en tot de batterijen die deel uitmaken van het productassortiment. 
Gebruikte batterijen leveren waardevolle grondstoffen op die opnieuw kunnen worden gebruikt. Het milieu en wij zeggen dank.
 
 
 
Batterijen of oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalbak. Naast het vuilnisbaksymbool staat de chemische naam van de verontreinigende stof:
Cd: Batterij bevat cadmium, Pb: Batterij bevat lood en Hg: Batterij bevat kwik.
 
13. slotbepalingen
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen inzake het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. Ten aanzien van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover u daardoor niet de gunstiger bepalingen van het recht van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft wordt onthouden. De contractuele taal is Duits.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijft de rest van het contract geldig. De desbetreffende wettelijke bepalingen zijn van toepassing in plaats van de ongeldige bepaling.
Copyright: www.abmahnschutzbrief.de
Status: juli 2021