Data­privacy­verklaring


Privacybeleid
Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.
 
1. toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.
 
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.
 
Hostingdiensten door een derde partij
Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een derde partij hosting- en websitepresentatiediensten voor ons. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan een belangenafweging. Alle gegevens die tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven onlineshop worden verzameld, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.
 
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
 
2. verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, of om uw contact te verwerken of een klantenrekening te openen, en u de bestelling niet kunt voltooien en/of een rekening kunt openen of het contact kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van het contract en de afhandeling van uw aanvragen. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene functie in de klantenrekening.
 
3. gegevensoverdracht
Om de overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons aangestelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband geldt het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder.
 
Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzenddienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak voor de uitvoering van het contract.
 
Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, geven wij uw telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO door aan de geselecteerde verzenddienstverlener, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving van de levering of coördinatie.
 
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
 
DHL Parcel GmbH
Sträßchensweg 10
53113
Bonn
4. e-mail nieuwsbrief
E-mail reclame met nieuwsbrief registratie
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO.
 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
 
E-mail reclame zonder inschrijving op de nieuwsbrief en uw recht van verzet
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van § 7, lid 3, van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
 
De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.
 
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
 
5. gebruik van gegevens voor betalingsverwerking
Kredietbeoordeling en scoring bij de selectie van BillSAFE (PayPal-aankoop op rekening)
Als u kiest voor de betaalmethode "kopen op rekening" van de PayPal-service "BillSAFE" (www.billsafe.de), wordt u tijdens het bestelproces gevraagd in te stemmen met de overdracht van de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan PayPal overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Als u toestemming geeft, worden deze gegevens doorgegeven aan PayPal. Voor zijn eigen identiteits- en kredietwaardigheidscontroles geeft PayPal of in opdracht van PayPal werkende partnerbedrijven gegevens door aan kredietbureaus en ontvangt van hen informatie over de kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures, waarvan de berekening ook adresgegevens omvat. Gedetailleerde informatie hierover en over de gebruikte kredietbureaus vindt u in de informatie over gegevensbescherming van PayPal.
PayPal gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming voor PayPal te allen tijde intrekken. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen of als dit wettelijk vereist of bevolen is door een rechtbank of een autoriteit.
 
6 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten na een bestelling aan kopers aan te bieden.
 
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarmee heeft ingestemd, wanneer u na het afronden van een bestelling heeft besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan heeft aangemeld. In dat geval geldt de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.
 
7 Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). In de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u nagaan hoe lang ze in het overzicht worden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt dit voor elke browser vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Deze website gebruikt ook de zogenaamde DoubleClick-cookie als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder), die het mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging, overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. De automatisch door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt ingekort door IP-anonimisering op deze website te activeren vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
 
Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.
Google Double Click is een aanbod van Google LLC. (www.google.de).
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
 
U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen via deze link. Bovendien kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en instellingen in dit verband aanbrengen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel beslist over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
 
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de), voor websiteanalyse. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.
 
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
 
U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Dit zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat plaatsen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
8. reclame via marketingnetwerken
Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden u op verschillende plaatsen op deze website getoond. Als onderdeel van de integratie van Google AdSense wordt de zogenaamde DoubleClick-cookie door Google ingesteld voor alle bezoekers van de site.
 
Dit maakt de weergave van op interesses gebaseerde reclame mogelijk door automatisch een pseudonieme UserID toe te wijzen, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdSense door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.
 
Google AdSense is een aanbod van Google LLC (www.google.de).
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS. De Europese Commissie heeft voor dit land een adequaatheidsbesluit genomen. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild, waaronder Google LLC is gecertificeerd. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list.
 
U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen via deze link. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance meer informatie vinden over het instellen van cookies en instellingen hiervoor maken.
 
Google AdWords Remarketing
Wij gebruiken Google AdWords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt de zogenaamde remarketing cookie ingesteld door Google wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.
 
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als ze ingelogd zijn bij Google terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
 
Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
 
U kunt de remarketing-cookie uitschakelen via deze link. Bovendien kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en instellingen in dit verband aanbrengen.
 
9 Social Media PlugIns
Gebruik van sociale plugins van Facebook
Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt. 
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder (eventueel in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de diensten, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. 
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders. 
http://www.facebook.com/policy.php
 
Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel in de desbetreffende dienst toewijzen, moet u zich bij de desbetreffende dienst afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plugins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).
 
10. ratingherinneringen per e-mail versturen
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u een herinnering te sturen om uw bestelling te beoordelen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. 
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.
 
Waardering herinnering via Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
 
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.
 
11. informatie over de kredietwaardigheid      
 
Verzamelen en verwerken van gegevens voor kredietbeoordeling
Bij vooruitbetalingen, bijv. bij betaling per factuur of automatische incasso, behouden wij ons het recht voor om, indien nodig, een kredietcontrole uit te voeren op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van axytos GmbH, Pittlerstraße, 47, 63225 Langen en met haar samenwerkende kredietbureaus. Daartoe geven wij de voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door aan deze bureaus en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt rekening gehouden met uw beschermenswaardige belangen. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO voor ons hoger gerechtvaardigd belang in bescherming tegen wanbetaling indien wij voorschotten betalen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie door ons daarvan in kennis te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gevraagde betaalmethode. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst niet worden gesloten met de door u gekozen betalingswijze.
 
12. contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
overeenkomstig art. 15 DSGVO, het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin gespecificeerde omvang;
overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.
- voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om redenen van openbaar belang; of
- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
is noodzakelijk;
overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
- de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
- wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.
 
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.
********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.
 
Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor niet verder verwerken. 
********************************************************************